Днес е крайният срок за подаване на декларация за количество зърно

Днес, 4 април 2016 г. (понеделник), всички земеделски стопани, които обработват над 500 дка зърнени култури трябва да подадат приложение №3 към Наредбата за количеството произведено и налично зърно за стопанската 2014-2015 година. Това припомнят от Областната дирекция Земеделие във Варна.
Декларацията се подава  всяко тримесечие: за І-во трим. до 3-ти април; за ІІ-ро трим.  до 3-ти юли; за ІІІ-то трим.; до 3-ти октомври и за ІV-то трим. до 3-ри  януари. За месеците юли и август  пшеницата се декларира до трето число на следващия месец. Този образец започва да се подава за първото тримесечие на 2016 г.

ПОПЪЛВАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО ПРОИЗВЕДЕНО И НАЛИЧНО ЗЪРНО (приложение № 3)
Декларацията се подава по електронен път или на хартия, от земеделския производител или упълномощено от него лице, в съответната ОДЗ по местонахождение на площите, произвеждащи основните зърнени култури – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, оризова арпа и соя. Когато декларацията се подава по електронен път, копие от същата е препоръчително да има и при земеделския производител.
При попълване на декларацията  в колоната Произведено зърно се посочват количествата произведено зърно с натрупване от предходното тримесечие/месец, за съответната реколтна година през периода (за есенните култури 01.07 – 31.06 и за пролетните култури 01.09. – 31.08. т.е. третото тримесечие на календарната година се явява първо тримесечие на реколтната година за есениците, а третото тримесечие на календарната година се явява първо тримесечие на реколтната године за пролетниците). През периода когата няма добив се посочват крайните произведени количества за реколтната година.

Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE