ДФЗ вече може да отказва изплащането на средства по проекти по мярка 4.1

Изпълняването на проектите по мярка 4.1 задължително трябва да започне в срок до 9 или 12 месеца. Ако все пак се откажете от изпълнението на проекта, срокът, в който да може да се направи това без санкции е 6 месеца. Това каза Атидже Алиева – Вели, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“  по време на Петата национална среща на земеделските производители в България, във връзка с контрола и за изпълнение и мониторинг на проекти по подмерки 4.1 и 4.2.
По думите на експертът срокът за стартиране на проектите зависи от това дали включват строително-монтажни дейности или не. А започване на изпълнението на проекта ще се счита за изпълнено, когато бенефициентът е стартирал дейностите по проекта и е направил не по-малко от 20 % плащания от размера на помощта.
По мерките, както от предишния програмен период, така и от настоящия, са предвидени и санкции и изменения.
„В случай, че кандидатът не е започнал изпълнението на проекта си в посочения срок или пък не е предоставил надлежни документи за това, ДФЗ има основание да откаже пълно или частично изплащане на финансовата помощ“, обясни Алиева.
От своя страна Ивайло Тодоров, член на АЗПБ коментира, че благодарение на тази промяна, ще се освободи допълнителен бюджет по мярката.
„Изпълнението на бизнес плана под 50% ще води до санкции. При изпълнение на представения бизнес план между 20 и 50%, са предвидени санкции в размер на 5%. При изпълнение на плана под 20% е предвиден същия размер на санкцията, плюс сумиране на процента на неизпълнение на бизнес плана. В случай на разминаване от 10% – санкцията е 10% + разминаването, което се е получило като стойност от заявените разходи и одобрените разходи от фонда“, разясни зам.-изпълнителният директор на ДФЗ.
По думите й тези санкции не се прилагат директно, а се дава време на бенефициентите да представят  план и възможност да коригират действията си.
„Важен момент  е границата януари 2015 г. и различния начин за изпълнение на санкциите. След 1 януари 2015 г. санкциите не се сумират, а се налага най-високият процент. Докато за проекти, с подадени заявления за плащане преди 1 януари 2015 г. санкцията е 3%, плюс сумиране на процента за неизпълнение на бизнес плана“, каза още Алиева.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE