Готови са новите ставки за мляко, парите ще се плащат до 1 септември

Със заповед на министъра на земеделието Румен Порожанов са определени новите ставки за допълнителното подпомагане на млекопроизводителите, коригирани след срещите, проведени с бранша. Самата заповед е разписана в края на миналата седмица, като изплащането на средствата ще приключи на първи септември.

Според заповедта при подпомагането на дребномащабните стопанства ставката за крави и биволици ще бъде 23,17 лв. на животно, а за овце-майки и кози-майки – 3,27 лв.

По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за млекопроизводство от крави и биволици в стопанства до 200 животни ставката отново е 23,17 лв./животно, за стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв. за първите 200 животни. За стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

За стопанства от 701 до 1 000 крави и биволици – 92,68 лв. на крава за първите 200 животни.

В стопанства от 1 001 и повече животни – 115,85 лв.на крава за първите 200 животни.

По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за овце-майки и кози-майки в стопанства до 500 животни ставката е 3,27 лв. на овца. В стопанства от 501 до 1 000 животни – 6,45 лв. за овца за първите 500 животни.

В стопанства от 1 001 до 1 500 овце и кози – 9,81 лв./животно за първите 500 овце.

В стопанства от 1 501 до 2 000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

В стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв. на овца за първите 500 животни.

По схемата за прилагане на екстензивни методи за млекопроизводства при крави и биволици в стопанства до 200 крави – 23,17 лв./животно.

В стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв. на крава за първите 200 животни.

В стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв. на крава за първите 200 животни.

За овце-майки и кози-майки:

В стопанства до 500 животни – 3,27 лв. на овца или коза.

В стопанства от 501 до 1 000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

В стопанства от 1 001 до 1 500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

В стопанства от 1 501 до 2 000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 овце.

Общият размер на плащанията за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

Неизразходваните средства от бюджета на ЕС ще бъдат използвани за плащанията за дребномащабните стопанства, сочи още заповедта.

Източник: SINOR.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE