Годишни технически прегледи за агротехника през месец март

Собствениците на земеделска и горска техника са задължени да преминат през годишен технически преглед на земеделска и горска техника. В 11 области в страната ще бъдат извършвани годишни технически прегледи през целия месец март.

Годишни технически прегледи за агротехника през февруари

На неявилите се ще се съставят заповеди за спиране от движение на техниката и актове за нарушение, съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ).

 

До момента в област Благоевград са направени 17 ГТП проверки и предстои да бъдат извършени още 16 до края на месец март:

 

17, 20, 21, 22, 23, 24 27 март 2017 г. в Община Благоевград, гр. Благоевград от 09:00 до 17:30

 

28.03.2017 г. – Община Сатовча, с. Слащен                   от 10:30 до 11:30 часа

с. Туховища                от 12:00 до 13:30 часа

с. Годешево                от 14:30 до 17:30 часа

29.03.2017 г. – Община Сатовча, с. Вълкосел     от 09:30 до 13:30 часа

с. Боголин        от 14:00 до 17:30 часа

30.03.2017 г. – Община Сатовча, с. Осина           от 09:30 до 11:30 часа

с. Ваклиново   от 12:00 до 17:30 часа

31.03.2017 г. – Община Благоевград, гр. Благоевград от 09:00 до 17:30 часа

● ● ●

На територията на област В. Търново до момента също са извършени 15 проверки и предстоят още 18 проверки на:

 

16.03.2017 г. – Община Свищов, с. Морава от 10:00 до 17:00 часа

17.03.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа

20.03.2017 г. – Община Полски Тръмбеш, с. Иванча    от 10:00 до 16:00 часа

с. Каранци от 10:00 до 16:00 часа

с. Полски сеновец   от 09:00 до 17:00 часа

21.03.2017 г. – Община Павликени, с. Карайсен от 10:00 до 16:00 часа

гр. Батак       от 09:00 до 17:00 часа

22.03.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа

23.03.2017 г. – Община Стражица, гр. Стражица от 09:00 до 17:00 часа

24.03.2017 г. – Община Павликени, гр. Павликени от 10:00 до 16:00 часа

с. Недан           от 10:00 до 16:00 часа

с. Бутово           от 09:00 до 17:00 часа

27.03.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа

28.03.2017 г. – Община Златарица, гр. Златарица от 10:00 до 16:00 часа

Община Елена, гр. Елена от 09:00 до 17:00 часа

29.03.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа

30.03.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа

31.03.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа

● ● ●

На територията на област Видин до момента също са извършени 10 проверки и предстоят още 12 проверки на:

 

17, 20, 24, 27, 29, 30, 31 март 2017 г. в Община Видин, гр. Видин от 09:00 до 17:30 часа

16.03.2017 г. – Община Брегово, с. Гъмзово от 10:00 до 13:30 часа

21.03.2017 г. – Община Макреш, с. Землища от 10:00 до 16:30 часа

22.03.2017 г. – Община Видин, с. Новоселци от 10:00 до 12:30 часа

23.03.2017 г. – Община Ружинци, с. Гюрич от 10:00 до 14:30 часа

28.03.2017 г. – Община Брегово, с. Землища от 10:00 до 16:30 часа

● ● ●

В област Добрич са направени 10 проверки и ще бъдат извършени още 20 ГТП на:

 

16.03.2017 г. – Община Добрич, с. Божурец      от 09:00 до 10:30 часа

с. Селце          от 11:30 до 13:30 часа

20.03.2017 г. – Община Добрич, с. Българево от 09:00 до 13:00 часа

21.03.2017 г. – Община Добрич, с. Вранино      от 11:00 до 13:00 часа

с. Видно           от 13:00 до 15:00 часа

22.03.2017 г. – Община Добрич, с. Белгун                    от 09:30 до 15:00 часа

с. Септемврийци     от 11:30 до 14:00 часа

с. Нейково                 от 11:30 до 14:00 часа

23.03.2017 г. – Община Добрич, с. Безводица     от 09:30 до 10:30 часа

с. Сенокос         от 12:00 до 13:00 часа

с. Пряспа            от 13:00 до 14:00 часа

с. Дропла           от 14:00 до 16:00 часа

27.03.2017 г. – Община Добрич, гр. Балчик     от 09:30 до 12:00 часа

с. Царичино от 14:00 до 15:00 часа

28.03.2017 г. – Община Добрич, с. Соколово от 09:30 до 14:00 часа

29.03.2017 г. – Община Добрич, с. Храброво        от 09:30 до 11:00 часа

с. Стражица       от 11:00 до 13:00 часа

к.к. Албена          от 13:00 до 14:00 часа

с. Оброчище      от 14:00 до 16:00 часа

30.03.2017 г. – Община Добрич, с. Гурково от 09:30 до 14:30 часа

● ● ●

В област Кюстендил са извършени 9 проверки и предстоят още 6:

 

16.03.2017 г. – Община Дупница, с. Крайници от 09:00 до 17:30 часа

22.03.2017 г. – Община Дупница, с. Бистрица от 09:00 до 17:30 часа

23.03.2017 г. – Община Рила, с. Рила от 09:00 до 17:30 часа

28.03.2017 г. – Община Кюстендил, с. Шишковци от 09:00 до 17:30 часа

29.03.2017 г. – Община Кюстендил, с. Ябълково от 09:00 до 17:30 часа

30.03.2017 г. – Община Кюстендил, с. Лозно от 09:00 до 17:30 часа

● ● ●

Извършените проверки на територията на област Пазарджик са 13 и до края на месец февруари ще бъдат направени още 9:

 

16.03.2017 г. – Община Пазарджик, гр. Пазарджик от 09:00 до 17:30 часа

гр. Пазарджик от 10:00 до 15:00 часа

17.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Мало Конаре от 10:00 до 16:00 часа

20.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Драгор от 10:00 до 15:00 часа

21.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Пазарджик от 09:00 до 17:30 часа

22.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Пищигово от 10:00 до 15:00 часа

23.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Росен  от 10:00 до 16:00 часа

24.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Черногорово от 10:00 до 16:00 часа

27.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Пазарджик от 09:00 до 17:30 часа

28.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Пазарджик от 09:00 до 17:30 часа

29.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Пазарджик от 09:00 до 17:30 часа

30.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Пазарджик от 09:00 до 17:30 часа

31.03.2017 г. – Община Пазарджик, с. Пазарджик от 09:00 до 17:30 часа

● ● ●

В област Смолян също са направени 13 проверки и ще бъдат извършени още 15 на 17, 20, 22, 23, 24, 27, 30 и 31 март 2017 г.  от 08:30 до 17:00 часа

 

21.03.2017 г. – Община Доспат, гр. Доспат от 09:30 до 12:00 – от 13:00 до 15:30 часа

с. Любча   от 09:30 до 12:00 – от 13:00 до 15:30 часа

28.03.2017 г. – Община Доспат, с. Барутин от 09:30 до 12:00 – от 12:30 до 15:30 часа

с. Чавдар от 09:30 до 12:00 – от 12:30 до 15:30 часа

29.03.2017 г. – Община Доспат, с. Црънча от 09:30 до 13:00 – от 14:30 до 15:30 часа

с. Бръщен от 09:30 до 13:00 – от 14:30 до 15:30 часа

● ● ●

Планираните проверки в област Ст. Загора са общо 4, като предстои да бъдат направени още 8:

 

16.03.2017 г. – Община Павел Баня, с. Манолово от 10:00 до 12:00 часа

16.03.2017 г. – Община Казанлък, гр. Казанлък от 13:00 до 15:00 часа

21.03.2017 г. – Община Гурково, с. Конаре от 10:00 до 12:00 часа

21.03.2017 г. – Община Гурково, с. Паничерево от 13:00 до 15:00 часа

22.03.2017 г. – Община Гурково, с. Гурково от 10:00 до 12:00 часа

22.03.2017 г. – Община Николаево, с. Нова махала от 13:00 до 15:00 часа

23.03.2017 г. – Община Николаево, с. Николаево от10:00 до 12:00 часа

23.03.2017 г. – Община Николаево, с. Едрево от 13:00 до 15:00 часа

● ● ●

15 са извършените проверки и на територията на област Търговище, като предстоят още 16:

 

17, 20, 22, 24, 27, 30 и 31 март 2017 г. – Община Търговище, гр. Търговище от 08:30 до 17:00 часа

16.03.2017 г. – Община Попово, гр. Попово – Ка Енд Ем Грийн ООД от 09:30 до 12:00 часа

гр. Попово – Микани ЕООД от 12:00 до 15:00 часа

21.03.2017 г. – Община Попово, гр. Попово – Павком ЕООД от 09:30 до 12:00 часа

гр. Попово – БГ Груп ЕООД от 12:00 до 15:00 часа

23.03.2017 г. – Община Опака, гр. Опака – Вирджиния-2000 ООД от 10:00 до 13:00 часа

гр. Опака – Демирташ ООД от 13:00 до 15:00 часа

28.03.2017 г. – Община Попово, с. Захари Стояново – К-я 28-ми Декември-92 от 09:30 до 12:00 часа

с. Садина – К-я Съгласие-93 от 12:00 до 15:00 часа

29.03.2017 г. – Община Попово, с. Садина – К-я Малки Лом от 09:30 до 15:00 часа

● ● ●

Извършените проверки в област Хасково са 11 и до края на месеца ще бъдат направени още 19:

 

16.03.2017 г. – Община Димитровград, с. Здравец от 09:30 до 11:00 часа

гр. Димитровград – Берта ООД от 11:30 до 14:30 часа

17.03.2017 г. – Община Стамболово, с. Жъли бряг от 09:30 до 13:00 часа

с. Царева поляна от 09:30 до 13:00 часа

21.03.2017 г. – Община Симеоновград, с. Дряново от 09:30 до 11:45 – от 11:30 до 14:00 часа

с. Тянево от 09:30 до 11:45 – от 11:30 до 14:00 часа

22.03.2017 г. – Община Стамболово поле, с. Кладенец  от 09:30 до 11:00 – от 11:15 до 15:00 часа

с. Лясковец  от 09:30 до 11:00 – от 11:15 до 15:00 часа

23.03.2017 г. – Община Харманли, с. Славяново от 09:30 до 11:00 – от 13:40 до 15:00 часа

с. Болярски извор от 09:30 до 11:00 – от 13:40 до 15:00 часа

24.03.2017 г. – Община Тополовград, с. Орешник от от 10:00 до 14:00 часа

с. Срем от 10:00 до 14:00 часа

28.03.2017 г. – Община Хасково, с. Узунджово от 09:00 до 14:30 часа

29.03.2017 г. – Община Хасково, с. Елена от 09:30 до 11:45 – от 12:00 до 15:00 часа

Община Харманли, с. Смирненци от 09:30 до 11:45 – от 12:00 до 15:00 часа

30.03.2017 г. – Община Мин. Бани, с. Сусам от 09:00 до 13:00 – от 13:15 до 16:00 часа

с. Татарево от 09:00 до 13:00 – от 13:15 до 16:00 часа

31.03.2017 г. – Община Свиленград, с. Димитровче от 09:00 до 13:30 – от 14:00 до 16:00 часа

с. Мустрак от 09:00 до 13:30 – от 14:00 до 16:00 часа

● ● ●

До момента извършените проверки в област Ямбол са 13 и до края на месец ще бъдат направени още 21:

 

17, 20, 23, 24, 27 и 31 март 2017 г. – Община Ямбол, гр. Ямбол  от 08:30 до 17:00 часа

16.03.2017 г. – Община Тунджа, с. Бояджика от 08:30 до 17:00 часа

с. Ст. река     от 08:30 до 17:00 часа

с. Козарево  от 08:30 до 17:00 часа

21.03.2017 г. – Община Тунджа, с. Болярско  от 08:30 до 17:00 часа

с. Търнава   от 08:30 до 17:00 часа

с. Чарган       от 08:30 до 17:00 часа

22.03.2017 г. – Община Тунджа, с. Ген. Изово от 08:30 до 17:00 часа

с. Могила       от 08:30 до 17:00 часа

28.03.2017 г. – Община Тунджа, с. Сламино от 08:30 до 17:00 часа

с. Робово    от 08:30 до 17:00 часа

с. Веселиново от 08:30 до 17:00 часа

29.03.2017 г. – Община Тунджа, с. Каравелово от 08:30 до 17:00 часа

с. Кукорево      от 08:30 до 17:00 часа

30.03.2017 г. – Община Тунджа, с. Безмер   от 08:30 до 17:00 часа

с. Калчево от 08:30 до 17:00 часа

Източик: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE