В края на работния ден отвориха приема за млади фермери

След като целия ден на 15 март земеделските производители очакваха в системата ИСУН да бъде отворен приемът на подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, малко преди края на работното време прозорецът стана активен. С други думи от този час тече и тримесечният срок, в който стопаните могат да подават документите си по електронен път. Крайната дата за подаване на проекти изтича в 17,30 часа на 14 юни.

Общият бюджет за този прием е 22 млн. евро, като условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.

Интересът по тази подмярка е засилен, обясняват от агроминистерството. Общият брой на постъпилите заявления в първия прием беше 2 664, от които се сключиха 1 359 договора. Подмярка 6.1 има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България.

Националната служба за съвети в земеделието отново е в готовност и ще оказва безвъзмездна подкрепа на кандидатите при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие в подмярката.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE