В Смолян е учреден туристически район „Родопи“

В Областната администрация на Смолян се проведе заседание за учредяване на Организация за управление на туристически район (ОУТР) „Родопи“. Това е първата за страната структура, създадена според изискванията на Закона за туризма. В нея участват осемнадесет общини от общо 27 от областта, попадащи в географския обхват на туристически район „Родопи“ и 12 туристически сдружения от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково. За седалище на бъдещата организация със заповед на министъра на туризма, е определен Смолян.

Този вид райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, както и за провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и специфики на различните части на страната. Целта е тя да осъществява ефективен регионален маркетинг, който да направи  районите разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар.

Учредителното събрание прие устав и програмна декларация на ОУТР „Родопи“.

Избран е Управителен съвет, чийто състав гарантира равнопоставено представяне на общини и туристически сдружения от всички пет административни области и паритет на представителството на общини и сдружения в 15-членият управителен съвет и Контролния съвет.

Единодушно за председател бе избран Константин Коев, кмет на община Велинград. Контролният съвет включва кметовете на Ивайловград и Неделино и представител на Министерство на туризма, съгласно изискванията на Закона за туризма.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE