Възобновява се експорта на зърно от България

През последната седмица от месец януари  се наблюдава възобновяване на експорта на зърно от страната на нивата от месец декември 2016 г. Общият експорт на зърно от страната през реколтната 2016/17 година възлиза на 5 089 493 тона, при 3 478 263 за предишната година, което е с 46% повече за тази реколтна година. Това сочат данните на министерството на земеделието и храните (МЗХ) за зърнения пазар и движението на зърното в страната.
Най-голямо увеличение има при пшеницата, което е с 1 238 010 тона. Пазара в страната остава стабилен без резки промени в ценово отношение.
През изминалата седмица, изкупната цена на хлебна пшеница от място запази цената си в диапазон 280-300 лв./тон, като средната цена се повиши с 1 лв./тон спрямо предходната и бе 288 лв./тон. Средната цена за месец януари 2016 г. е била 295 лв./тон. Средната цена на фуражната пшеница запази нивото си от предходната седмица – 265 лв./тон. Цената на хлебната и фуражна пшеница доставена на пристанище бе съответно 317 лв./тон и 308 лв./тон.
Пшеница 
Ресурса от пшеница, с който страната разполага за стопанска 2016/2017г. към 27 януари 2017 г. е в размер на 6 084 046 тона, от които произведените количества по предварителни данни са в размер на 5 640 000 тона, преходен остатък от миналогодишна реколта 2015 г. – 420 000 тона и влезли в страната 24 046 тона.
Общото потребление възлиза на 4 537 448 тона. От тях потреблението в страната е в размер на  1 213 000 тона. Напусналите количества от страната са в размер на 3 324 448 тона, като в това число към страни от Европейския съюз (ЕС) са тръгнали 2 141 933 тона.
Запасите от пшеница, към 27 януари се 2017г. се оценяват на 1 546 598 тона, като свободните количества за експорт
са 676 698 тона. До края на реколтната година, количеството пшеница необходимо за потребление в страната се оценява на 669 900 т., както и 200 хил.т. преходен запас за следжътвено доозряване на нова реколта.
Ечемик 
Количествата ечемик, с които страната разполага са  744 730 тона, от които произведени количества по предварителна информация са 727 155 тона в т.ч. 9 132 тона пролетен ечемик.
Преходният остатък е  4 900 тона и внос 12 675 тона. Потреблението на ечемик към 27 януари 2017 г. е в размер на 574 696 тона, от тях за вътрешно потребление в страната – 200 900 тона, а напусналите количества са в размер на 373 796 тона, посочват от министерството. Запасите от ечемик се оценяват на 170 034 тона.
Рапица 
Наличната рапица в страната е в размер на 596 900 тона. Произведеното количество е  493 157 тона, а внесените и вътреобщностни доставки са   33 743 тона.
Преходните запаси са 70 000 тона. Общото потребление на рапица възлиза на 536 371 тона, от тях – потребление в страната – 45 600 тона и напуснали количества в размер 490 771 тона.
По оперативна информация за ЕС са заминали 457 266 тона и 33 505 тона за трети страни. Запасите от рапица са в размер на 60 529 тона.
Царевица 
По оперативни данни производството на царевица от реколта 2016/2017 г. е в размер на 2 224 716 тона.
Общото предлагано количество на царевица е 2 634 223 тона. Потреблението на царевица възлиза на 1 151 737 тона, от тях: вътрешно потребление 441 000 тона и напуснали количества 710 737 тона.
В страни от ЕС са изнесени 577 969 тона и за трети страни – 132 768 тона. Запасите от царевица се оценяват на 1 482 486 тона.
Черен маслодаен слънчоглед 
Производството на маслодаен слънчоглед от реколтна 2016/2017 г. е в размер на 1 701 094 тона.
Внос и вътреобщностните доставки са в размер на 97 091 тона, а преходния остатък е  340 000 тона. Общото предлагане на слънчоглед към 27 януари 2017 г. е 2 138 185 тона.
Потреблението на слънчоглед е 755 700 тона, от тях – 189 741 тона са напуснали количества и 565 959 тона вътрешно потребление. Запасите от маслодаен слънчоглед се оценяват на 1 382 485 тона. Общо напуснали количества от белен, небелен шарен слънчоглед с тарифен код 12060091 са в размер на 161 673 тона, в т.ч. 124 158 тона за ЕС и 37 515 тона за трети страни.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE