Вижте проекта на новия Закон за виното и спиртните напитки

Земеделското министерство публикува за обществено обсъждане проект на нов Закон за виното и спиртните напитки.
Целта е да се отстранят основни слабости, възникнали при прилагането на действащия закон, обясниха от агроведомството. Част от проблемите са свързани с въвеждането на правилата на новото европейско законодателство.
Втората група проблеми са предизвикани от различни затруднения при предоставянето на административни услуги на производителите на грозде, вино и спиртни напитки – извършване на проверки и контролни и лабораторни изпитвания, издаване на разрешения, сертификати и поддържане на регистри.
Освен това промените имат за цел да се разширяват пазарите на българско вино в рамките на единния пазар на ЕС и по света, да се създаде по-ясен, опростен и ефикасен лозаро-винарски режим, както и да се постигне прозрачност на пазара и честна конкуренция при производството на грозде, вино и спиртни напитки.
Контролът за спазване на закона по отношение на лозовите насаждения, лозаро-винарските продукти, плодовите вина и оцета ще се упражнява от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
С новия закон ще бъдат уредени условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на нови насаждения и за презасаждане. Ще се включат текстове, свързани с прилагането на преходния режим за преобразуване на права за засаждане и презасаждане в разрешения за засаждане на нови насаждения.
Ще се определят и случаите, в които не се изисква издаване на разрешение за лозови насаждения. Такива случаи са например засаждането или презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели; отглеждането на лозов посадъчен материал, от който се произвежда вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за консумация само в домакинството на производителя или от организации, произвеждащи вино само за вътрешна консумация; при презасаждане от производител, на когото са отчуждени имоти за държавна или общинска нужда, които са били засадени с лозя.
За целите на контрола е уредено поддържането на лозарски регистър, съдържащ данни за гроздопроизводителите, управляваните от тях лозарски стопанства и винопроизводителите.
В срок до 23 март 2018 г. Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) приема становища по проекта за новия Закон за виното и спиртните напитки.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE