Важни решения от последния мониторингов комитет на ПРСР през юли

Доста конфликти и неприятни емоции са избухнали при последния Комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), проведен в края на юли, където покрай важните за фермерите решения са предложени идеи, целящи да премахнат преференциите за експортноориентираните предприятия.

„Противно на правилата на комитета, два дни преди заседанието две от асоциациите – на земеделските производители в България и на зърнопроизводителите, внесоха промени в наредбата за прилагане на подмярка 4,2 за преработка на селскостопанска продукция, имащи за цел да отпаднат бонус точките за преработвателните фирми с добър експортен потенциал“, коментира за Синор.БГ Антоанета Божинова, изпълнителен директор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Предложението е предизвикало недоволство от останалите членове на мониторинговия комитет, за които тези искания са били немотивирани и работещи в полза на определени консултанти, вероятно имащи за цел да набират нови клиенти.

Сериозна критика срещу това искане са изразили не само браншовите организации от преработвателната индустрия, животновъдството и земеделието, но и представителите на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. В резултат на оспорванията – решението е било отхвърлено.

По всички останали въпроси членовете на мониторинговия комитет са приели идеите на министерството на земеделието, свързани с прехвърлянето на бюджет между направленията на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, така че до края на 2018 г. България да успее да усвои средствата, заложени за междинното изпълнение на ПРСР.

Още при първия прием на проекти по подмярка 4,2 за преработка на селскостопанска продукция се разбра, че голяма част от добре подготвените проекти ще отпаднат поради ограничен бюджет. При първия прием бяха отпуснати 100 млн. евро, или 200 млн. лева, които са крайно недостатъчни за подпомагането на всички кандидати.

Още миналата година браншовите съюзи настояваха този бюджет да се вдигне и затова в края на юли тази година мониторинговият комитет е решил да прехвърли от други подмерки около 70 млн. евро.

По този начин ще бъдат одобрявани проекти, набрали 47 точки вместо досегашните 55, коментираха експерти.

На този етап фонд „Земеделие“ е одобрил 189 договора с размер на субсидиите от 140 660 514.69 евро. От тях 86 са проектите в областта на плодовете и зеленчуците, където субсидията надхвърля 71,7 млн. евро.

В областта на животновъдството са сключени 72 договора с искана субсидия за 46.1 млн. евро.

При етеричномаслените и медицински култури са разписани 28 проекта с искана безвъзмездна помощ малко над 19,5 млн. евро.

Има и три смесени проекти, които са комбинация от 2 или 3 приоритетни сектора, чиято стойност на субсидията надхвърля 3,2 млн. евро.

Мониторинговият комитет е приел и промени, целящи уеднаквяването на Наредба 20 с изискванията на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Според тях вторият прием по подмярка 4,2 ще бъде в продължение на 60 дни. Публикуването на самата обяват за началото на приема ще стане най-малко 30 дена преди самия прием и отново ще бъде обявена на страницата на МЗХГ и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Приети са и няколко нови допълнителни поправки в полза на всички бенефициенти. При предстоящия прием по подмярката разяснения по възникнали казуси ще могат да се получават не само преди, но и по време на самият прием – само че не по-късно от последната дата на приема.

От друга страна кандидатите от приема през 2015г., чиито проекти не са били допуснати до разглеждане на база предварителния ранкинг и проектите им са получили под 55 точки, ще могат да подадат заявления за прехвърляне на проектното им предложение в рамките на вотрия прием тази година.

Важно условие е обаче, че техните проекти ще могат да се разглеждат по променените критерии за приоритизиране и могат да оптимизират своите точки, които заявяват в заявленията за кандидатстване. В допълнение, практиката, която се оказва и крайно несправедлива, за входиране на заявления с протоколи след крайната дата на приема, вече няма да може да се прилага.

Самият прием ще започне с бюджет от 100 млн. евро.  Очаква се всеки момент министерството да качи промените в наредба 20, регламентираща приема по подмярка 4,2.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE