Българската разплащателна агенция става домакин на форум през май 2018 г.

Ръководителят на 42-та конференция на разплащателните агенции в ЕС Ати Блейв връчи на изпълнителния директор на фонд „Земеделие“ Живко Живков съдийското чукче – символ на ротационното домакинството на форума. Церемониалният акт се състоя в естонския град Тарту по време на традиционната среща на директорите на разплащателните агенции от ЕС. От българска страна присъстваше и заместник изпълнителният директор на фонда Атидже Алиева-Вели. В срещата участваха представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Европейската сметна палата, съобщиха от фонд „Земеделие“.

Живко Живков поздрави делегатите на форума и обяви, че страната ще бъде домакин на следващата 43-та конференция на директорите на разплащателните агенции, която ще се проведе в София от 16 до 18 май 2018 г. Той изтъкна, че един от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС е свързан с опростяването и модернизацията на Общата селскостопанска политика (ОСП) за следващия програмен период 2020-2027 г.

Участниците във форума обсъдиха прилагането на ОСП 2014-2020, новите технологии и завишения контрол при процедурите за управление на риска. Тези елементи са част от инструментариума, чрез който разплащателните агенции следят правилното разходване на финансовите средства от националните бюджети и този на ЕС.

Акцент в презентациите беше поставен върху процесите на електронизация и роботизация при приема и обработката на заявления, както по схемите, базирани върху ИСАК, така и по тези, извън системата. Интерес предизвикаха представените нововъведения при електронните системи на разплащателните агенции, получили световни награди за иновации в земеделието.

Друг акцент на конференцията беше поставен и върху ОСП и новите технологии в контекста за повишаване на ефективността на контрола при разходване на средствата. Бяха представен и IT инструментите за земеделие, както и първите резултати от сателитно базираната коситба на пасища.

На фокус беше поставен последният доклад на Европейската сметна палата – „Какво се промени през 2016 г.?” Беше обсъден и текущия статус на преговорите за Омнибус и процеса към ОСП след 2020. Предложението за регламент „Омнибус“ представлява втори етап в опростяването на ОСП и идва след поредица мерки, приети чрез промени в делегирани актове и актове за изпълнение на ЕК и нейни насоки.

На конференцията в Естония бяха презентирани и заключенията от 41-вия форум в Малта, насочени към въвеждането на дигиталните иновации. Директорите на разплащателните агенции подписаха обща декларация за внедряване и използване на новите технологии в администрирането на дейностите.

Проведени бяха и три тематични работни групи, които разгледаха детайлно новите решения при променяща се нужда от достъп до данни, 100-процентово наблюдение като нов начини за извършване на контрол и възможностите за въвеждане на изцяло автоматизиран процес при прилагане на ИСАК.

По време на събитието директорите на разплащателните агенции изразиха очакванията си, че основният дебат по новата ОСП ще започне към края на 2017 г. и ще достигне кулминацията се по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Източник: sinor.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE