Бозуков отнема предимството на българските фермери да снабдяват децата с мляко и зеленчуци

С промени в наредбата за прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които даваха предимства при доставките на храни от български производители, министерството на земеделието се отказва от защита на родния бизнес, връщайки старото положение при снабдяването с плодове, зеленчуци и мляко на детските градини и училищата.

Със заповед на служебния министър Христо Бозуков наредбата е прекратена, така че да отпаднат всички текстове, даващи право на производителите на мляко, плодове и зеленчуци да снабдяват децата с български продукти.

С новите промени отпада текстът, визиращ, че „доставката на плодове и зеленчуци в учебните заведения, които се разпределят по схемата, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, трябва да се извършва чрез местни покупки и/или от местните пазари.“

Премахват се и другите предимства при кандидатстване от български фермери, свързани със самите процедури за избор на изпълнителя за училищен плод. Отпада и задължението на фонд „Земеделие“ ДФЗ да извършва анализ на цените на продуктите.

С промените се зачерква определението за „Производител на плодове и зеленчуци“, според което той е физическо или юридическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, което произвежда най-малко два продукта, включени в приложение № 1, на обща площ минимум 1 ха.

Отпада и другият текст за „Производител на мляко и млечни продукти“, който е лице, притежаващо одобрен обект за производство на продукти, включени в приложение № 3, и произвежда такива продукти съгласно чл. 15 от Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.“

След тези промени на ход са земеделските производители, които очакваха да имат лесен достъп до снабдяването на държавните и общински градини и училища с българска продукция.

Според мотивите новите промени се въвеждат, защото средствата по двете схеми за училищен плод и мляко нямало да се усвоят.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE