Близо 3 500 са кандидатите по подмярка 6,3 за малки стопанства

Ден преди да изтече крайният срок за подаване на документи за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.), напливът от кандидати е огромен, което означава, че и при този прием конкуренцията ще бъде голяма. Заделеният бюджет по мярката е 60 млн. лева, които ще стигнат за около 2 хиляди стопани. До този момент само през Националната служба за съвети в земеделието са минали 2 500 души, чиито проекти са подготвени безвъзмездно, съобщиха от ведомството. Според консултантите поне още хиляда души сами са се справили с документите и вече са ги подали във фонд „Земеделие”.

По тази подмярка кандидатстват регистрираните производители, чийто стандартен производствен обем на стопанствата се движи между 2 хил. евро и 7 999 евро. Основното задлъжение е през предходната календарна година те да докажат приходи от земеделска дейност, равняващи се на поне 33 на сто от общите им доходи.

С предимство се ползват земеделци, които отглеждат плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури, както и животновъди, чиито ферми се намират в планинските райони с надморска височина над 750 метра.

Всеки кандидат получава не повече от 15 000 евро (левовата равностойност е 30 хиляди лева). Тази финансовата помощ се предоставя за максимален срок от пет години, при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа – първото плащане от 10 хил. евро е веднага при сключването на договора, а второто от 5 хил. евро – след извършената проверка от разплащателната агенция.

За разлика от предишния програмен период, когато за полупазарните стопанства не можеха да кандидатстват пенсионери, при новия прием това е допустимо.

Основното изискване към кандидатите е в края на 5-годишния период да увеличат обработваемата площ на стопанствата си или броя на отглежданите животни поне с 20 на сто.

Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки съгласно критериите за подбор.

За плодовете, зеленчуците и етерично-маслените култури поректите получават 28 точки, за планинските райони – 10 точки, а за биопроизводство – 8.

Максималният размер точки е 46, ако кандидатът покрива всички приоритетни сектори.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE