БАБХ с превантивни мерки срещу замърсяване на птицефермите с фипронил

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема превантивни мерки за недопускане на замърсяване на птицефермите с фипронил.
Ветеринарномедицински препарати, съдържащи веществото не са разрешени за употреба при продуктивни животни, в това число и кокошки носачки. Контролните органи, съгласувано с браншовите асоциации на птицевъдите, ще извършват проверки на всички птицефермите за кокошки носачки в страната за наличие и употреба на забраненото вещество. Ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи.

Мерките се предприемат превантивно и са с цел да се предотврати замърсяване на българските яйца с фипронил, за да бъдат защитени потребителите от евентуални здравни рискове, а самите производители – от евентуална криза на българския пазар.
Във връзка с получената в България пратка яйчен жълтък на прах, замърсен с фипронил яйца, БАБХ до момента установи, че 500 кг от продукта са доставени в един търговски склад и са идентифицирани фирмите, до които е дистрибутиран. Установено е, че пратката е доставена до две производствени предприятия на територията на страната. Налични и възбранени са почти 64 кг яйчен жълтък на прах, който ще бъде насочен за унищожаване.
Продължава извършването на проверки и по отношение на използваното количество яйчен продукт и разпространението на храните, в които е вложен. Предстои извършването на лабораторен анализ на партидите и до излизането на резултатите всички възбранени храни ще са под официален контрол.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE