Агроминистерството: Внимавайте с наемането на земеделски земи

Проявявайте повишено внимание към предлаганите имоти за сключване на договори за наем/аренда и преди всичко към правата на наемодателите върху имота. Това съветват от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), във връзка с предстоящата кампания по изготвяне на споразумения за ползване на земеделските земи
Право да предоставят имот под наем или аренда имат само собственици или съсобственици на имота. При сключване на договора наемателят/арендаторът следва да се увери в това право, като предварително може да направи и съответната справка в ОСЗ по местонахождение на имота.

При сключване на договор за пренаемане/преарендоване наемателят, който предоставя имотите следва да има договор със собственика им, в който да е отразена клауза за преотдаването им под наем/аренда.
Общинските служби по земеделие няма да регистрират договори за ползване на земеделски земи, които не са сключени от собственици/съсобственици или упълномощени от тях лица, включително и вписани в службата по вписвания.
Собствениците на земеделски имоти и ползвателите по договори трябва да подадат, в срок до 31 юли 2017г. в общинската служба по местонахождение на имотите си, декларация по чл. 69 (за собственици) и заявления по чл. 70 (за ползватели) от правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи за начина на ползване на имотите.
Образец на декларацията може да се открие в общинската служба, на електронната страница на МЗХГ и областната дирекция „Земеделие”. Декларациите могат да се подават и в електронен формат в общинската служба по земеделие.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE