Аграрният износ достигна 2,9 млрд. евро

Земеделието е един от малкото сектори на българската икономика, който формира положително търговско салдо, като през 2015 г. то надхвърли 1 млрд. евро.

През първите девет месеца на 2016 г. търговското салдо в сектора бележи ръст от 17.8 %, като аграрният износ нараства със 7.9 % до близо 2,9 млрд. евро. Това се казва в отчет на министерството на земеделието и храните (МЗХ) за времето от ноември 2014г. до края на изтеклата 2016 г.

В този период, включително и първият месец на новата година земеделските производители бяха подпомогнати с над 6,3 млрд. лв. по различни мерки и схеми. За по-малко от две години, бяха изготвени, одобрени и стартирани две европейски програми: Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). И двете програми бяха одобрени в рекордно кратки срокове, отворени за бизнеса в земеделието, отчитат от МЗХ.
Общият бюджет на ПРСР 2014-2020 е 5 706 727 515 лв. публични средства. Договорените средства до момента представляват 13,9% от целия бюджет на ПРСР, а бюджетът по стартиралите вече инвестиционни мерки е 37,4% от целия бюджет на програмата.
В отчетния период беше приключена и ПРСР 2007-2013 г. с 99% изпълнение – изплатените средства до 31 декември 2015 г. са в размер на общо 3 072 991 628 евро. На 13 ноември 2015 г. Европейската комисия (EК) официално одобри и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) с общ бюджет 222 млн. лв., разпределен в 6 приоритета. До момента са обявени и някои от тях, приключили са общо 5 приема с бюджет близо 20 млн. лв., допълват от агроминистерството.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE