АЗПБ иска два приема по мярка 4.1 на ПРСР и повече точки за приоритетните сектори

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) подготви и изпрати отворено писмо до министъра на земеделието Десислава Танева, зам.-министър Васил Грудев и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов с основните предложения и позиции по ключови за агросектора теми, представени по време на двудневната Четвърта национална среща на земеделските производители в България, организирана от асоциацията. Събитието събра повече от 500 земеделци, фирми, работещи в селскостопанския сектор, и представители на властта в курорта „Златни пясъци“ в периода 10-12 февруари 2016 г.
По традиция АЗПБ след всяка национална среща обобщава предложенията, възникнали по време на дискусиите от бизнеса, и ги изпраща официално до Министерството на земеделието, за да бъдат обсъдени на по-високо ниво. Така форумът и асоциацията допринасят за реална промяна в нормативната уредба в полза на земеделските производители, както и за развитие на сектора в страната.
АЗПБ продължава да настоява за увеличаване на националното съфинансиране по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР, за да бъде усвоена инвестиционната енергия на фермерите у нас. Ако това се случи, ще бъдат открити нови работни места точно там, където са най-необходими – в селските райони, ще намалее темпът на обезлюдяване на селата, ще се увеличи добавената стойност за икономиката. Не на последно място повечето инвестиционни проекти ще доведат до повишаване на износа и намаляване на вноса на земеделски суровини и преработена продукция. Асоциацията обръща внимание, че по-голямо национално съфинансиране не би следвало да утежни годишния бюджет на страната, тъй като допълнителните средства реално ще се разходват в периода 2017-2019 г.
По подмярка 4.1, по която беше регистриран рекорден интерес от страна на земеделските стопани през 2015 г., АЗПБ предлага през настоящата година да има два приема – един през март-април и втори, когато бъдат определени допустимите по подмярката инвестиции за напояване и след одобрение на нотификацията от страна на ЕК. Ако процесът по определянето и съгласуването с ЕК на допустимите инвестиции за напояване се забави, Асоциацията  на земеделските производители в България предлага да се запази бюджет за следващ прием през 2017 г. В рамките на Четвъртата национална среща на земеделските производители министър Танева се ангажира, че възможностите за напояване с категоричност ще бъдат включени в отварянето на приема по 4.1. АЗПБ разчита, че този поет ангажимент ще бъде спазен.
АЗПБ продължава да стои зад искането си за увеличаване на точките на приоритетните сектори по подмярка 4.1. „Предлагаме да се въведат стимули за инвестиции с дългосрочна устойчивост, например строителство на ферми и оранжерии или модернизирането на вече съществуващи.“, каза Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на асоциацията.
По повод обявеното намерение през 2015 г. да бъдат предоставени почти целите остатъчни бюджети по подмерки 4.1 и 4.2 и идеята за унифициране критерия и приоритета за био-производство в 4.1 като в 4.2, АЗПБ смята, че така ще бъдат дискриминирани и ощетени фермерите, които са в „преход“ и предстои да получат биосертификат през 2017/2018, когато бюджетът по 4.1 е вече договорен.
Асоциацията предлага още приемът по подмярката за преработка 4.2 да се изтегли по-рано през 2016 г., както и по-ранен прием по Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ с цел да се даде по-дълъг срок за кандидатстване.
Асоциацията на земеделските производители в България подкрепя идеята на ДФЗ и МЗХ за преразглеждане на приоритетните за програмата основни култури и животни, за да бъдат прекъснати порочните практики, довели до бум на проекти с пъдпъдъци, зайци, калифорнийски червеи. За пореден път АЗПБ апелира да бъде създаден и въведен в действие документ, насочен срещу изкуствено създаване на условия по ПРСР 2014-2020.
Предложение на асоциацията е и да бъде съставен и публично представен списък с консултанти, изготвящи „измислени“ проекти, както и ДФЗ да не признава разходите им, а на бенефициент с подобен проект да му се отнема правото да кандидатства до края на настоящия програмен период.
Сред предложенията на АЗПБ по Първи стълб от ОСП са стартиране на дебат за автоматична пререгистрация на земеделските стопани по Наредба 3 и активна работа в посока създаване на единния фермерски регистър.
Източник: http://www.fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE